ZVN – projekt

ZVN

přestavba řadového rodinného domu / conversion of line family house

místo / location: Praha

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jana Lauermanová

investor: soukromá osoba / investor: privat person

datum: návrh 04/2010, projekt 09/2010 / date of gesign 04/2010, project 09/2010

náklady / costs: 8,1 mil. Kč

popis: komplexní přestavba řadového rodinného domu z roku 1927 / description: complex reconstruction of one family house in line built in 1927