KANCELÁŘ

caraa.cz s.r.o.

Korunní 1384/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

tel. +420 777 743 003,  +420 777 978 112

http: www.caraa.cz

e-mail: caraa@caraa.cz

IČ 28429214

DIČ CZ28429214

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 140844 / the company is registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section C, entry 140844th

Architektonický ateliér byl založen v prosinci roku 2003 v Praze. / Architectural Studio was founded in December 2003 in Prague.

Rozsah činnosti / Activities:

*podklady – zpracování podkladů pro investiční záměry ( poradentství, výběr pozemků, průzkumy, ověřovací studie ) / first documentation – preparation of documents for investment projects (advisory, site selection, surveys, follow-up studies)

*dokumentace staveb- projektové dokumentace ve všech stupních ( od studie až po prováděcí dokumentaci ) / construction documentation and project documentation in all stages (from study to detailed design)

*inženýrská činnost – zajištění projednání a schválení dokumentace orgány státní správy až po kolaudaci stavby / engineering – to ensure consideration and approval documentation state authorities to house inspection

*výběr dodavatele – tendrová řízení / supplier selection – tank management

*kontrola staveb – autorský dozor, technický dozor investora / control structures – supervision, technical supervision

Lidé / People:

martina buricova

ing. arch. Martina Buřičová    *1974

1992 – 1999   studium – fakulta architektury ČVUT Praha / study – Faculty of Architecture CVUT Prague

1997 – 2003   spolupráce s S.H.S Architekti – sdružení fyzických osob / cooperation with SHS Architects – an association of individuals

1998                 zahraniční stáž – Lyon, Francie, fakulta architektury, studium fotografie / scholarship – Lyon, France, Faculty of Architecture, photo study

2001                 založena S.H.S Architekti s.r.o. – společník / based S.H.S Architects Ltd. – companion

2003                 autorizace v České komoře architektů – autorizovaný architekt – ČKA 03 137 / authorization of the Czech Chamber of Architects – authorized architect – CCA 03137

2003                 založen vlastní ateliér caraa.cz / founded his own studio caraa.cz

2003                 jednatel společnosti caraa.cz s.r.o. / CEO caraa.cz Ltd.

2014                 pedagog na FA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru ZAN / teacher at FA CTU Prague, head of the studio ZAN (Fundamentals of Architectural Design)

kubicek

ing. arch. Štěpán Kubíček   *1973

1992 – 2000   studium – fakulta architektury ČVUT Praha / study – Faculty of Architecture CVUT Prague

1998 – 2000   spolupráce v ateliéru Delogu Lixi architetti associati – Řím, Praha / cooperation in the studio Delogu Lixi Architetti Associati – Rome, Prague

2001 – 2003   spolupráce v atelieru D.U.M. architekti / cooperation in the studio D.U.M. architects

2003                 spolupráce s firmou Takenaka Europe GMBh / collaboration with Takenaka Europe GmbH

2003                 založen vlastní atelier caraa.cz / founded his own studio caraa.cz

2003                 jednatel společnosti caraa.cz s.r.o. / CEO caraa.cz Ltd.

spolupracují – spolupracovali / collaborated:

Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Jonáš Mikšovský, Václav Pošmourný, Kamila Vystrčilová, Lenka Levíčková, Oto Melter, Tereza Dejdarová, Jan Krupička, Jiří Kolomazník, Jan Heller, Jakub Koňata, Lukáš Bruthans, Gabriela Pojerová, Mirek Hujer, Zuzana Pízová, Ondřej Kramoliš, Alexandra Prymusová