ZAR – tribuna

           ZAR

tribuna fotbalového hřiště  / football tribune

místo: Praha – Východ / location: Prague – East

autor / author: Štěpán Kubíček, Jonáš Krýzl, Martina Buřičová

datum realizace / date of realization: 07/2016

popis: tribuna fotbalového hřiště TJ Sokol Záryby / description: football tribune TJ sokol Záryby

ocenění / awards: nominace v soutěžní přehlídce Česká cena za architekturu 2017 / nomination in the competition Czech Architecture Award 2017

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/tribuna-fotbaloveho-hriste-tj-sokol-zaryby/