VIN – Vinoř projekt

VIN

zámecký dvůr Vinoř / castle courtyard Vinoř

místo / location: Praha – Vinoř

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jiří Kolomazník, Jan Heller, co – architekt / co-architect:  A-69 architekti s.r.o.

investor / investor: Vinořský dvůr s.r.o.

datum projekt UR / date of project: 10/2011

náklady / costs: 392 mil. Kč

popis: rezidenční areál – 10 bytových domů s 205 nízkonákladovými bytovými jednotkami / description: residential area – 10 apartment buildings with 205 units of low-cost housing