UPR – projekt

UPR

přestavba a dostavba víceúčelového objektu

místo: Praha 7 – Holešovice

autor: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce Lukáš Bruthans, vizualizace Mirek Hujer

investor: Rosk s.r.o.

datum: návrh 07 / 2007, projekt UR 04 / 2008, projekt SP 08 / 2009

náklady: 51,5 mil. Kč

popis: přestavba a dostavba průmyslového objektu na víceúčelový objekt s osmi byty