UPC – soutež

UPC

přístavba Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici / extension of Basic art school A. M. Buxton, Úpice

místo / location: Úpice

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jan Heller, Jiří Kolomazník

vyhlašovatel / promoter: Základní umělecká škola A. M. Buxton

datum / date: soutěžní návrh / competition 09/2011

náklady / costs: 15,5 mil kč

popis: návrh přístavby koncertního, tanečního a výtvarného sálu ke stávajícímu objektu ZUŠ / description: extension proposal of concert, dance and art hall to basic art school