UHR – overovaci studie

UHR

bydlení v centru Uhříněvsi

místo: Praha 22 – Uhříněves

autor: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce Zuzana Pízová

investor: V INVEST CZ a.s.

datum: návrh 06/2004

náklady: 222 mil. Kč

popis: návrh sedmi bytových domů s 221 byty