Ta architektura

5.3.2015, 19:30 Korzo ve Veletržním paláci

přednáškový cyklus o architektuře Architektky.
Od března do prosince 2015 se v Praze představí významné české i zahraniční architektky.

Úvodní večer představí aktivní tuzemské architektky mladé a střední generace a také ty, které se věnují propagaci architektury na veřejnosti. Vystřídají se s krátkými prezentacemi, jež představí jejich současné záměry, vize či myšlenky. Účast přislíbily: Kamila Amblerová (architektka),  Karolína Jirkalová (novinářka), Andrea Lhotáková (fotografka), Zuzana Morávková (architektka a šéfredaktorka), Žofie Raimanová (architektka), Jitka Ressová (architektka), Šárka Sodomková (architektka a pedagožka), Barbora Šimonová a Markéta Mráčková (architektka a umělkyně), Maria Topolčanská (architektka a teoretička), Kateřina Vídenová (architektka a radní) a Martina Buřičová (architektka). Večer bude zároveň příležitostí k setkání a oslavou 15 let projektu Kruh. První přednáška Kruhu se odehrála první březnový čtvrtek roku 2001 a přednesl ji Martin Rajniš. Ten tento večer uvede společně se zakladatelkou Kruhu Marcelou Steinbachovou.

více z akce, fotogalerie zde

Pořádá Kruh ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Pod záštitou České komory architektů.

/

 lecture series on architecture „Architektky“. From March to December 2015 in Prague presents important Czech and foreign womens in architecture.

Ta architektura (The Gender of Architecture is Feminine)

First night of the series will present active Czech architectresses of the young and middle generations as well as women who are active in promoting architecture in public. Each of them will give a short presentation of her current intentions, visions and ideas. Participation was promised by: Kamila Amblerová (architectress), Karolína Jirkalová (journalist), Andrea Lhotáková (photographer), Zuzana Morávková (architectress and editor in chief), Žofie Raimanová (architectress), Jitka Ressová (architectress), Šárka Sodomková (architectress and educator), Barbora Šimonová a Markéta Mráčková (architectress and artist), Maria Topolčanská (architectress and theoretician), Kateřina Vídenová (architectress and councillor) and Martina Buřičová (architectress). The evening is an opportunity to celebrate 15 years of the Kruh project. The first Kruh lecture took place on the first Thursday in March 2001 and it was given by Martin Rajniš, who will also host the discussion after 15 years – together with the founder of Kruh Marcela Steinbachová.

more here

Kruh in cooperation with the National Gallery in Prague.

Under the auspices of the Czech Chamber of Architects.