SKL – projekt

SKL

přestavba a dostavba rekreačního objektu / reconstruction and extension of weekend house near Prague

místo / location: Praha – Východ

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jiří Kolomazník, Jana Lauermanová

investor: soukromá osoba / investor: privat person

datum: návrh 01/2010, projekt 10/2010, realizace 10/2012/ date of design 01/2010, project 10/2010, realization 10/2012

náklady / costs: 12,4 mil. kč

popis: přestavba a dostavba rekreačního objektu – nízkoenergetický standard / description: reconstruction and extension of weekend house – low energy standard