PVL – projekt

PVL

vila nad strání / villa over the hill

místo / location: Praha

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jan Heller

investor: soukromá osoba / investor: privat person

datum: návrh 03/2011, projekt 06/2011 / date of design: 03/2011, project 06/2011

náklady / costs: 18,3 mil. Kč

popis: rodinná vila s vnitřním bazénem a výjimečným výhledem / description: villa with indoor pool and exceptional views