PP2 – realizace

PP2

interiér bankovní pobočky / interior of bank branch in Prague

místo / location: Praha

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce / cooperation: Jiří Kolomazník

investor / investor: PPF Banka a.s.

datum realizace / date of realization:   04/2011

popis: řešení interiéru a mobiliáře bankovní pobočky / description: interior design and furniture of bank branch