PP1 – realizace

PP1

interiér bankovní pobočky / interior of bank branch in Prague

místo / location: Praha

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová

investor / investor: PPF Banka a.s.

datum realizace / date of realization:  06/2010

popis: řešení interiéru a mobiliáře bankovní pobočky / description: interior design and furniture of bank branch