PDK – studie

PDK

přestavba a dostavba objektu B v průmyslovém areálu / conversion and extension of house B in the industrial area

místo / location: Praha 9 – Vysočany

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová

spolupráce / cooperation: Jan Novotný

investor / investor: Podkovářská s.r.o.

datum / date: koncepční návrh 01/2017 / concept draft 01/2017