KUK koncept

KUK

ideový plán zástavby území pro výstavbu souboru 6 rodinných domů /preliminary concept draft of residential project of 6 familly villas

místo / location: Kostelec u Křížků

autor / author: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová

datum projektu / date of project: 05/2013

popis: konceptuální návrh zástavby rezidenčního areálu na pozemku o velikosti 10.000 m2 na jižním svahu nad obcí. Zadáním bylo 6 nadstandardních rodinných domů s užitnou plochou cca 450 m2 – domy jako samostatné vily, některé z nich jako dvojdomy.
Řešení příjezdové komunikace a ostrahy areálu včetně domku pro hlídače. / description: preliminary concept draft