GPA 2010 – diplom

GRAND PRIX 2010 – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU / GRAND PRIX 2010 – National Architecture Award

přestavba a dostavba továrního areálu AF BKKv Praze 9 / reconstruction and extension of factory area AF BKK in Prague 9

kategorie: rekonstrukce / category: reconstruction