CSL – projekt

CSL

novostavba nízkoenergetického rodinného domu / low-energy oval house

místo:  Praha – západ / location: Prague – West

autor / author:   Martina Buřičová, Štěpán Kubíček

investor: soukromá osoba / investor: privat person

datum: návrh 05/2009, projekt 07/2009 / date of design: 05/2009, project:07/2009

náklady / costs: 9,9 mil. Kč

popis: návrh nízkoenergetického rodinného domu s atriem / description: design of oval low-energy house with atrium