BLV – studie

BLV

městský mobiliář – zahrádka rychlého občerstvení

místo: Praha 6 – Dejvice

autor: Martina Buřičová, vizualizace Mirko Hujer, Markéta Burešová

investor: Boulevard Crocodille

datum: návrh 02/2004

náklady: 1,0 mil. Kč

 popis: návrh městského mobiliáře – venkovní zahrádky rychlého občerstvení