DOB – soutez

DOB

městský dům Dobříš

místo: Dobříš

autor: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, spolupráce Lukáš Bruthans

investor: město Dobříš

datum: soutěžní návrh 01/2009

náklady: 55,0 mil. Kč

popis: návrh městské knihovny –  kulturního a společenského centra města

pdf