VÝSTAVA GENERACE +/ MARATON ČESKÉ ARCHITEKTURY

14.– 23. 11. 2014

Historické muzeum Bosny a Hercegoviny, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo
Po Maratonech české architektury v Bělehradě, Bratislavě a Berlíně CCEA  pokračuje v roce 2014  s Maratonem v Sarajevu.
Městě, kde česká architektura expandovala na přelomu XIX. a XX .století.
Hlavní výstavou bude Generace +
Vernisáž výstavy je v pátek 14. 11. v 18 00 , v sobotu 15.11. 12 00 – 16 00  bude probíhat symposium věnované české a bosenské architektuře.

Prodloužený víkend 14 – 17.11.2014 je právě  skvělou příložitostí navštívit Sarajevo a být součástí diskuzí o české a bosenské architektuře.
Srdečně zveme
Napiště pokud plánujete přijet.

Program:
akce:                             Maraton české architektury v Sarajevu

Místo konání:                Historické muzeum Bosny i Hercegoviny, Zmaja od Bosne 5, Sarajevo

Termín výstavy:            14. – 23. 11. 2014 , Generace +

Vernisáž výstavy:         pátek 14. 11. 2014 v 18:00, Generace +

Projekce filmu:             pátek 14. 11. 2014 v 19:30, Oko nad Prahou o díle Jana Kaplického

Sympozium:                 sobota 15. 11. 2014, 12:00 – 16:00

Pořádá:  CCEA MOBA  více info: www.ccea.cz:

výzkumný projekt, výstava, diskuse

Výzkumný projekt Generace+ je zaměřen na mapování tvorby a názorů tří generací českých architektů na pozadí společenskopolitické transformace posledních padesáti let: generace 50+, jejíž příslušníci prožili studia i velkou část praxe v totalitním režimu, generace 40+, jejíž příslušníci se vzdělávali v době normalizace, kdy také nastoupili do praxe, která však po revoluci pokračuje v podmínkách tržní ekonomiky, a konečně generace 30+, jejíž příslušníci absolvovali studium i nástup do praxe v demokratickém státě.

Na začátku výzkumu stála otázka, zda v soudobé české architektuře existuje společný jmenovatel v podobě „generačního sepětí“ nebo zda je naopak charakterizována „generačními propastmi“ způsobenými rozdílnými společensko-politickými podmínkami posledních padesáti let, v nichž čeští architekti pracovali a pracují.

Orální historie české architektury
Projekt Generace+ je založen na autentických výpovědích jednotlivých architektů. Vizuální dokumentace tvorby, která je v současnosti nejvíce preferovaná, je posunuta do druhého plánu. Dnešní trend ve vystavovaní architektury, jenž vychází z prezentace realizací prostřednictvím profesionálně vycizelovaných fotografií, vizualizací a projekcí, kurátoři odmítli: středem zájmu zůstávají myšlenky autorů – orální historie české architektury od druhé poloviny dvacátého století do současnosti.

Výpovědi zastoupených autorů se dotýkají politických změn posledních desetiletí z profesní i osobní perspektivy, architektonického školství, otázek autorit v oboru, kvality teoretického uvažování o něm a postavení architekta v dnešní neoliberální společnosti. Osobními postřehy jsou doprovázeny i prezentované práce.

Přestože architekturu narozdíl od jiných umění nelze tvořit samostatně, rozhodli se kurátoři CCEA představit české architekty jako jednotlivce – nikoli jako hvězdy domácí scény, ale jako tvůrce, kteří se prezentují vlastními stanovisky, jež nejsou dezinterpretována vůlí investorů, nevolí úřadů ani jinými limity, jimiž je architektura omezována.

Projekt nechce být „procházkou po soudobé české architektuře“. Chce se stát podkladem k úvahám o pozici architekta, o odpovědnosti profese vůči společnosti. Zároveň chce přispět k prolomení zažité představy, že oslovení architekta ke spolupráci znamená nedostižný luxus – i proto se kurátoři rozhodli seznámit návštěvníka s architektem „osobně“: s jeho názory, jeho prací i jeho podobou. Součástí výstavy jsou fotografie všech zastoupených autorů v životní velikosti.

Ke spolupráci na výběru architektů reprezentujících zastoupené generace byli přizváni tři teoretici architektury: Rostislav Koryčánek – generace 50+, Jana Tichá – generace 40+, Adam Gebrian – generace 30+.

Generace 50+: 16 architektů – Mirko Baum, Jan Bočan, Josef Kiszka, Ivan Koleček, Ladislav Lábus, Jan Línek, Miroslav Masák, Vlado Milunić, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Viktor Rudiš, Jiří Suchomel, Petr Suske, Jaroslav Šafer, Alena Šrámková, David Vávra

Generace 40+: 19 architektů – Markéta Cajthamlová, Jakub Cigler, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Jan Jehlík, Milan Jirovec, Roman Koucký, Pavla Kordovská, Michal Kohout, Radek Kolařík, Petr Malinský, Antonín Novák, Luboš Pata, Petr Pelčák, Tomáš Prouza, Alexandr Skalický, Ján Stempel, Jaroslav Zima, Ivan Wahla

Generace 30+: 18 architektů – Kamila Amblerová, Martina Buřičová, Adam Halíř, Pavel Hnilička, Marek Chalupa, Petr Janda, David Kraus, Kamil Mrva, Pavel Nasadil, Osamu Okamura, Jitka Ressová, Jan Schindler, Svatopluk Sládeček, Markéta Smrčková,
Marcela Steinbachová, Prokop Tomášek, Petr Uhlík, Yvette Vašourková

12. 3. – 13. 4. 2008, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Doprovodný program k výstavě Generace+ v Domě pánů z Kunštátu:
moderované diskuse v expozici
20. 3. 2008 – Politické pozadí architektury, moderátorka: Jana Tichá
27. 3. 2008 – Vztah učitel a žák, moderátor: Igor Kovačević
3. 4. 2008 – Spolky a architektonické skupiny, moderátoři: Maria Topolčanská a Radek Suchánek

18. 4. – 9. 5. 2008, Dom umenia, Námestí SNP 12, Bratislava – uvedeno v rámci Maratónu české architektury v Bratislavě

16. 11. – 11. 1. 2008, galerie centrály Raiffeisen stavební spořitelny, Koněvova 99, Praha – Generace 40+; v rámci vernisáže 15. 11. 2007– přednáška rakouského architektonického studia Caramel

1. 6. – 9. 9. 2007, galerie centrály Raiffeisen stavební spořitelny, Koněvova 99, Praha – Generace 50+, v rámci vernisáže 31. 5. 2008 – přednáška rakouského architektonického studia feld72

Posted in and tagged with . RSS 2.0 feed.